Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

5. V provozovně firmy je spotřebiteli je vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli buď vyměneno za nové nebo je po dohodě s prodávajícím vrácena pořizovací částka produktu.

8. Lhůta pro vyřízení reklamace je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 12.2.2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Formulář pro odstoupení od smlouvy stáhnete kliknutím zde